Ledig stilling som gårdsarbeider.

Ledig stilling som gårdsarbeider på Langedrag Naturpark AS

Vi har behov for en eller to nye medarbeidere ansatt i full eller deltidsstilling til forefallende arbeid i forbindelse med vedlikehold av gårdens bygningsmasse på ca 4400 m2 fordelt på 27 bygninger, vedlikehold av ca 10 km egen vei og ca 7 km gjerder og stengsel, tilrettelegging for foring og foring av noen dyrearter, vedlikehold av div kjøretøy og motorredskaper, strukturering i varelager, preparering av skiløyper, deltagelse/ledelse av omvisninger og aktiviteter med en vertskapsrolle.

Til denne stillingen trenger vi en utadvendt, omgjengelig person med et hyggelig men kritisk og våkent blikk. Gårdsarbeideren vil ha et nært samarbeid med Langedrags -gårdsbestyrer, -ledelse, -dyreavdeling, -vertskap og –kjøkkenpersonale. Gårdsarbeideren har en allsidig hverdag og må hoppe ut i større og mindre akutte behov av praktisk og teknisk art. Dette innebærer alt fra bytte av lyspærer, snekkerarbeid, rydding av utearealer, håndtering av dyr, sveising eller annen reparasjon av materiell.

Gårdsarbeideren vil ha daglig omgang med alle gårdens dyr, delta i daglig stell og være med på planlegging, gjennomføring og ledelse av gårdens forskjellige sesongbetonte program.

Søkeren må være godt vant til dyr og dyrehåndtering. Søkeren må være godt vant til å bruke maskiner og redskaper. Maskinførerbevis og BE Førerkort er en forutsetning.
Vi søker medarbeidere som forstår og søker verdiene som Langedrag er tuftet på.
Langedrag er bygget opp med et sterkt ønske om å være en formidlingsarena der vi tar barn, unge og voksne med på unike opplevelser tett på dyr og natur. Opplevelser som skaper undring, kunnskap og forståelse som bygger opp under en dypere respekt for det økologiske samspill, naturens lovmessighet og alt levende liv. Med ca 20 dyrearter fordelt på ca 300 individer, 60-70 leirskolebarn pr uke, weekend-gjester, sommerleirer for barn og voksne og ca 50-60000 dagsbesøkende pr år vil det gi deg et mangfold av opplevelser i din hverdag. Med vår helt spesielt vakre beliggenhet 1000 m.o.h.
vil også invitere til stillhet og ro og med ubegrensede muligheter for friluftsliv.
Stillingene vil ha mulighet for bolig på gården.

Søknadsfrist: SNAREST MULIG
søknad sendes : tuva@langedrag.no med kopi nils@langedrag.no
via post : Jobbsøknad v / Tuva Thorson
Langedrag Naturpark, 3544 Tunhovd.

Ved spørsmål ta kontakt med Nils Ø. Natten 48004308 og se for øvrig våre hjemmesider: www.langedrag.no
Vi formidler med hjertet og ber våre besøkende «Lytt til naturens stemme».

Aktivitetskalender 2018

Aktuelt