Edvin K. Thorson 100 år

De tente en fakkel og vi er mange som ønsker å holde flammen vedlike…


Fra VERDIER…  til VISJON  ….. som ble VIRKELIGHET!

Langedrag Fjellgård, Leirskole og Naturpark 40 år!«Lytt til naturens stemme…»

Langedrag feirer 40 år i 2018 og den 8. februar ville grunnlegger Edvin K. Thorson blitt 100 år. 
Vi markerte dagen med kransenedleggelse ved bautaen av Eva og Edvin her på Langedrag. 
 Det ble en verdig markering, hvor Edvins verdier ble løftet frem. 80 leirskolebarn, ansatte og 30 gjester var tilstede og som seg hør og bør var de fleste dyrene på gården representert. Selv elgen møtte opp på markeringen. 
Etter kransenedleggelsen, hvor Tuva og hennes barn og barnebarn la ned kransen i fellesskap, omringet av dyr, samlet vi oss i Peisestuen hvor Tuva holdt en minnetale om sin far, visjonæren og høvdingen Edvin K. Thorson. 
Tuva understreket viktigheten av å ivareta de verdier Edvin sto for, og som Langedrag er tuftet på. Verdier som er viktigere enn noen gang før i denne omskiftelige verden. Samtidig ble det tid til å minnes hans virke gjennom et langt liv. Fra sine første steg på Nordstrand i Oslo, til Høvding på Langedrag. 
Barn og barns fascinasjon av dyr og natur har alltid vært viktig, selv før han startet EKT Rideskole i Oslo i 1956. Hans nysgjerrighet ble til kunnskap og han evnet alltid å lære av naturen. Det å ta lærdom av naturen, lytte til naturens stemme, det er verdier som er kjernen i Langedrag den dag i dag. 

«Visjonen og verdiene Langedrag er tuftet på ser vi som viktigere enn noen gang. Langedrag Fjellgård, Leirskole og Naturpark er bygget opp med et sterkt ønske om å være en formidlingsarena der vi tar barn, unge og voksne med på unike opplevelser tett på dyr og natur. Opplevelser som skaper undring, kunnskap og forståelse som bygger opp under en dypere respekt for det økologiske samspill, naturens lovmessighet og alt levende liv.»

Langedrag har samtidig også 40-års jubileum og det vil vi feire med flere markeringer. 
Fremover i jubileumsåret vil vi ha spel, konserter, åpning av en stort tilbygg, fjordhest-show og gudstjeneste Palmesøndag med biskop Per Arne Dahl tilstede og mye mer i løpet av året.

Vi har bestått, utviklet oss og samtidig holdt fast i de verdier som definerte Langedrag.

Langedrag inviterer alle til å feire sammen med oss nå i 2018 og vi gleder oss til de neste 40 år på denne reisen. En ting er sikkert, verdigrunnlaget som Edvin la vil bestå og Langedrag vil alltid være en representant for de verdier som vi er grunnlagt på, opplevelser som setter spor. Vi vil fortsatt tilby alle våre gjester de helt nære opplevelser. Det gir minner som setter spor å få være med inn til ulv og gaupe, få fjellreven på fanget, gi elgen mat fra hånden, ridetur i fjellet, hundekjøring, gå på fjelltur med reinsdyr, melke geita, lage ost, padling og fisking. Et mangfold av aktiviteter som vi i jubileumsåret vil løfte enda bedre frem. Disse aktivitetene ser vi gir naturglede og det man er glad i, vil vi ta vare på. Visjonen kommer tilbake.


Aktivitetskalender

Åpent hver dag mellom kl 10-18, se program her

Aktuelt