​Vil du være med og videreutvikle Langedrag Fjellgård, Leirskole og Naturpark?

Vil du være med og videreutvikle Langedrag Fjellgård, Leirskole og Naturpark?

Vaktmester/snekker/gårdsarbeider

Gården har en stor bygningsmasse på ca 4400 m2 fordelt på 27 bygninger, vedlikehold av 10 km egne veier og ca 7 km gjerder og stengsler. Vi trenger en til å hjelpe oss med forfallent arbeid i forbindelse med vedlikehold. Videre har vi kjøretøy og motorredskaper som trenger vedlikehold. Her bør man være godt vant til å bruke maskiner og redskaper.

Vi søker en medarbeider som forstår og søker verdiene som Langedrag er tuftet på. Langedrag er bygget opp med et sterkt ønske om å være en formidlingsarena der vi tar barn, unge og voksne med på unike opplevelser tett på dyr og natur. Opplevelser som skaper undring, kunnskap og forståelse som bygger opp under en dypere respekt for det økologiske samspill, naturens lovmessighet og alt levende liv.

Påkrevd utdanning:

  • Maskinførerbevis og BE førerkort.
  • Utdanning og erfaring som tømrer/snekker er en fordel.
  • Ønske om at vedkommende har dyreerfaring/dyreforståelse.

Med ca 20 dyrearter fordelt på ca 300 individer, 60-70 leirskolebarn pr uke, weekend-gjester, sommerleirer for barn og voksne og ca 50-70000 dagsbesøkende pr år vil det gi deg et mangfold av opplevelser i din hverdag. Vår helt spesielt vakre beliggenhet 1000 moh
vil også invitere til stillhet og ro og med ubegrensede muligheter for friluftsliv. Se for øvrig våre hjemmesider.  

Søknadsfrist snarest. Søknad sendes: jens@langedrag.no med kopi til nils@langedrag.no.

Vi søker å være et sted der vi formidler med hjertet og ”Lytt til naturens stemme…” er vårt motto
  

Aktivitetskalender

Åpent hver dag mellom kl 10-18, se program her

Aktuelt