Vi har fått nye ulver!

Vi på Langedrag har fått et nytt ulvepar; verdifulle dyr for det europeiske avlsarbeidet skal få danne par på Langedrag.

- I natt kom ei to år gammel tispe fra Namskogan Familiepark og skal bli kjent med Loke, en kjekk kar som kom fra Kristiansand Dyrepark og som har ventet noen uker på å få se sin tilkommende. Loke har funnet seg godt til rette på Langedrag, og nå satser vi på at tispa også vil føle seg hjemme med engang. Målet er at de to skal bli “stormende forelsket” slik at vi kan få nye ulvevalper på Langedrag. De første ulvevalpene på 12 år, det gleder vi oss til, forteller Marie Thorson Østby Natten.

Tispa skal vi ha en navnekonkurranse på som alle som besøker oss i påska vil kunne få være med. De voksne vil kunne vinne ulvegårdsbesøk og om det er barn som vinner, vinner de revecamp. Navn er veldig viktig for oss. Loke har fått navn oppkalt etter den Norrøne-mytologien der han var en symbolsk representasjon av menneskenes avhengighet av naturens krefter og at disse stod i gjensidig likevekt med hverandre.

Langedrag var det første sted som hadde ulv i Norge. 1980 ble Langedrag spurt om å være hjem for to ulver som skulle være med i et forskningsprosjekt for Universitetet i Oslo. Ulven var på vei tilbake i norsk natur og det var behov for å bygge opp mer kunnskap om ulv.

Gråbein og Luna ble dermed starten på et liv tett på ulven på Langedrag, og naturparken som ligger 1000 m.o.h har fått bygge opp førstehånds kunnskap om dette mytiske dyret som det er så mange meninger om.

Siden den gang har Langedrag videre bragt kunnskap rundt ulver, og delt dette med utallige besøkende opp gjennom årene. Langedrag har lagt vekt på at konflikten med ulv ikke er enkel, men all konflikthåndtering må bygge på kunnskap og reell forståelse av ulven, dessverre er det fortsatt sterke mytiske bilder av ulv som påvirker de ulike holdninger til ulv.

Ulveflokken på Langedrag har i mange år vært viktig i det europeiske avlsarbeidet og ulv fra Langedrag har blitt avlsdyr i andre parker da parkene har forpliktet seg til å holde en sunn genetisk populasjon. Langedrag har ikke hatt avlsdyr på en del år, men har nå igjen sagt ja til å ta imot et nytt avlspar, som de europeiske avlskoordinatorene melder at det et sterkt behov for.

- Naturen er vår beste læremester. Vi tror at vi ved å ta folk med og møte ulver, lære om dem og oppleve de helt nært også vil kunne bidra til at folk får et riktigere bilde og forståelse av ulven, uavhengig om man politisk er for eller imot ulv i norsk natur. Dette gjelder all naturforståelse, kan vi gi gode opplevelser tett på dyr og natur, -ja, bygge NATURGLEDE, da har vi en tro på at det man er glad i vil man også ta vare på, forteller Tuva Thorson som har vært tett på ulvene alle disse førti årene. Hun startet Langedrag Naturpark sammen med sin far og mor i 1978, og allerede den gangen var det nettopp det som var drivkraften for at Langedrag ble bygget opp, legge til rette for et mangfold av aktiviteter som bygger nettopp NATURGLEDE.

- Nå er tiden for et generasjonsskifte. I den ene ulvegården bor det nå tre eldre hanner som blir siste generasjon av avlsarbeidet som er gjort på gården i alle disse årene, forteller Marie Thorson Østby Natten. Marie er datter av Tuva, og barnebarn av grunnleggeren Edvin Thorson, og dermed tredje generasjon i rekken av drivere på Langedrag. For mens det skjer generasjonsskifte i ulvegården, er det også kommet til tiden da det arbeides med generasjonsskifte i ledelsen av Langedrag.- Når vi nå skal ta imot nye ulver, og forhåpentligvis nye ulveunger så måtte vi også se på hvordan dette skal følges opp i framtiden. Målet er å sosialisere nye ulver, slik gården har gjort flere ganger før, for å lære og kunne formidle om ulvens språk og om hva som skjedde da vi mennesker begynte med ulv og etter hvert kalte den hund. Med ny sosialisering av ulver vi skal følge kanskje i 15 år var det viktig å tenke langsiktig og det er en fin tid for nye krefter å ta over og videreføre arven, forteller Tuva.

I påsken vil det bli mulig for besøkende å få være med på foring av den nye hannen Loke som har slått seg godt til ro og nysgjerrig møter opp til foring. Tispa vil vi se hvordan tilpasser seg sitt nye miljø før vi tar besøkende til hennes del av hegnet. Det vil fortsatt være tilbud om ulvegårdsbesøk der man får være med inn til de tre “gamlekara”, 13 og 14 år, som har vært på Langedrag hele sitt liv.

Aktivitetskalender

Åpent hver dag mellom kl 10-18, se program her

Aktuelt