/media/default/dyrene/Tuva-og-moufflon.jpg

Langedrag er kjent for sitt dyreliv og den nære kontakten du kan få med dyrene.

På gården finnes ca 300 dyr fordelt på rundt 20 arter. Mange av dyrene er særnorske slik som elg, reinsdyr, fjording og telemarksku. Andre er stamfar for våre norske husdyrraser slik som mouflonsau og bankiwahøns. På gården finnes også truede og sårbare dyrearter som ulv, fjellrev og gaupe. På Langedrag kommer du tett på alle dyrene og vil få fantastiske opplevelser som garantert setter spor.

Som overnattingsgjest og som dagsbesøkende kan du komme i nær kontakt med dyrene. Barna kan få bli med inn til reinsdyrene og fjellreven og gi mat fra hånden. Under elgforingen kan du få være med inn til elgene og håndfore de med poteter og annet godt. På morgenstellet kan du være med å melke geitene og kanskje du tør å smake fersk geitemelk rett fra geita. Ridetur i fjellet på stødige fjordinger er en flott opplevelse for store og små og passer for alle nivåer. Langedrag er kanskje mest kjent for sitt arbeid med ulvene. I 1981 kom de første ulvene til Langedrag og vi har nå to flokker her på gården. Gaupene er også dyr som fasinerer mange og vil du ha en mektig opplevelse kan du være med inn til både ulv og gaupe.

I vakre omgivelser kan du nyte dyrene på nært hold og under vår guiding og omvisning vil du få kunnskap om de forskjellige artene og om gårdens historie. Vi ønsker deg velkommen inn i dyrenes verden!


Tuva og mufflon

Dyrene våre

 • Hest

  Hester har vært brukt til mye gjennom tidene, og mennesket hadde nok ikke kommet så langt som vi har i dag uten dens hjelp.

 • Gaupe

  Gaupa er som art utbredt både i Europa og Asia, og er det eneste viltlevende kattedyret i Skandinavia.

 • Geit

  Geita er det eldste husdyret vi kjenner til. I gamle tider ble hun kalt ”fattigmanns ku”

 • Fugler

  På Langedrag har vi flere typer fugler bla grågås som hekker i Gåsetjern hver vår, klippeduer, høner og påfugl

 • Kyr

  På Langedrag har vi tre forsjellige raser; skotsk høylandsfe, yak og telemarksku. Hver og en rase står i en særstilling.

 • Fjellrev

  Fjellrevene på Langedrag er avlsdyr for Prosjekt Fjellreven. Dette prosjektet har som formål og redde denne utryddingstruede dyrearten.

 • Ulv

  Ulven var tidligere vanlig over store deler av verden, men finnes nå kun i deler av Nord-Amerika, Europa, Midtøsten og i Asia.

 • Elg

  Langedrag har flere elger, du kan være med på elgforingene våre hver dag kl 12

 • Reinsdyr

  Reinen lever i de nordligste områdene på jorda, som regel over tregrensa, og er tilpasset de ekstreme vær og temperaturforholdene som kan være her.

 • Mufflon Sau

  Som de andre husdyra på Langedrag, er mufflonen godt tilpasset livet her på fjellet, og er en nøysom og hardfør sau.

 • Kanin

  Kaninene på Langedrag er forvillet tamkanin, men det er tidvis innført ekte villkanin i flokken, første gang for 25 år siden.

 • Rådyr

  Rådyr lever enten alene eller i små familiegrupper, eksempelvis mora og siste års avkom, sommerstid.

 • Villsvin

  Villsvinet er stamfaren til alle tamgriser. Den hører naturlig hjemme i skogsområder i Europa, Asia og Nord- Afrika,