Fiskemuligheter rundt Langedrag?

Langedrag ligger godt plassert for en fisketur i fjellet. Med Tunhovdfjorden nedenfor gården og mange gode fiskevann i fjellet rett bak gården er mulighetene mange.

Fiske med stang kan skje fra 1 januar til 20 august, noen steder er dette utvidet til 10 september.

Fra gården er det kun 1,5 kilometer til Langedrags eget regulert vann, Rovtjern, her blir det år om annet satt ut ørretyngel for å opprettholde en god stamme. Kort i dette vannet koster kr. 50,- per dag og fås kjøpt i butikken på gården.

Nord for gården ligger Nes Normark og Nes Sørmark, kort til begge kan kjøpes i butikken og det selges kort av varierende antall dager. Begge områdene har gode ørretvann. Ørret er den dominerende arten i disse områdene, men røye og sik finnes også i flere vann.

Terrenget nord for gården er småkupert, men preget av en del myrer så det kan være hensiktsmessig å følge merkede stier. De beste andre fiskevannene i nærheten ligger fra en halv time til en times gange fra gården, gummistøvler eller gode fjellstøvler anbefales.

Tunhovdfjorden er også et yndet fiskeområdet, men kanskje spesielt om vinteren når isfiske er på topp, flere er villige til å reise langt for å fiske på Tunhovdisen. Fiskekort kan kjøpes og fiskeplasser anbefales på gården eller i nærbutikken på Tunhovd eller Øygardsgrend. Disse butikkene kjenner de lokale områdene godt og selger også egnet agn og annet fiskeutstyr.

Langedrag anbefaler Øyvann, midtre og øvre Grågalttjern i tillegg til Rovtjern for stangfiske og Tunhovdfjorden og Buvann for isfiske.
Spør i butikkene eller på Langedrags kontoret etter kart eller andre tips for turen. Vi har også et begrenset utvalg av fiskeutstyr egnet for dette området for salg.

«Skitt fiske.»