Hele dagen

Feltrittsrideleir i høstferien

Langedrag Naturpark Langedragsveien 274, Tunhovd

Feltrittsrideleir i høstferien. Vi legger vekt på å gi elevene kunnskap og ferdighetstrening i ridning og håndtering av hest basert på forståelsen av hestens natur. Baneridning, elementær ridelære, sprang og […]

6550Kr