Livet på Langedrag

Ridetur på fjellet
Tett på ulv
elg på Langedrag
Langedrag vinter. Foto Lars Storheim
Nybakt fra bakeriet på LangedragOdd Arild Gundersveen
Seterdag
Rådyr på Langedrag
Huskycamp lær om huskyen
Reinsdyrkalv Langedrag
Fjordhestføll og barn