Geit

Langedrags-geita og ur-geita!

Geiteflokken på Langedrag har vært avlet frem av Edvin over de siste 40 åra. Han trålet
vestlandet, fra Haugesund til Ålesund, for å finne den type geit han så etter, nemlig den som
lignet mest på den opprinnelige europeiske villgeita; bezoargeita, med gyllen/ blakk kamu-
flasjefarge, en mørk ål fra nakke til hale, og andre karakteristiske avtegninger, som de hvite
stripene langs siden av nese-ryggen. I en vill geiteflokk vil det være samme farge på alle
dyrene. Å skille seg ut i naturen er å utsette seg for fare. Alle ville flokkdyr har ensartet farge
for å kunne skjule seg best mulig i terrenget, og det er noe vi også ønsker i geiteflokken her
på Langedrag.

Visste du at?

på Langedrag kan du få kjøpt hvit og brun geitost som er produsert på gården

Fjording med utsikt

Fattigmannskua

Du er hjertelig velkommen til å være med på kveldsstell med geitene hver dag klokken 16:30. Overnatter du på gården kan du være med på morgenstellet før frokost. I slutten av januar og februar kan du få oppleve kjeeing og kose med de nyfødte kjeene våre. I mars-april starter vi å melke geitene og gjør det fram til midten av desember.

Geita er det eldste husdyret vi kjenner til. I gamle tider ble hun kalt “fattigmanns ku”, på grunn av hennes spesielt gode evne til å nytte seg av grovt fôr og skrint beite. Hun er et typisk fjelldyr, og er derfor svært nøysom og hardfør. Samtidig er hun intelligent og sosial, og er et kjært husdyr mange har vært og er avhengige av.

Formering
Avkommet til geita heter kje eller killing, hannen heter bukk. Geita brukes i dag vanligvis til produksjon av melk, ost og kjøtt.

For å få geiter med større produksjon, har det gjennom mange år vært importert saanen geiter fra Tyskland og Sveits, som er helt hvite og naturlig kolla (uten hornanlegg). Denne innkryssningen er i ferd med å fortrenge den norske geitas særtrekk, og ført til at moderne norske geiter er oftere og oftere helt hvite, og uten horn. Avlsmålene til norsk melkegeit tar ikke hensyn til det genetiske og rasemessige mangfoldet som fantes her i landet tidligere.

 • Latinsk navn

  Cabra Hircus

 • Rase

  Vestlandsgeit/Norsk melkegeit

 • Familie

  Oksefamilien

 • Kjeeing

  Geitene får kje (geite-babyer) i slutten av januar og første del av februar på Langedrag. Dette kan variere fra gård til gård.