Reinsdyr

Reinsdyr på Langedrag!

Reinen lever i de nordligste områdene på jorda, som regel over tregrensa, og er tilpasset de ekstreme vær og temperaturforholdene som kan være her. Den skiller seg fra de andre hjortedyrene ved at både hunner og hanner utvikler gevir. Tamrein og villrein er i utgangspunktet samme dyr. Det fins over 200 000 tamrein i Norge, og rundt 30 000 villrein.

I dag finnes det villrein bare i Sør-Norge. Norge er også det eneste landet i Europa (Russland har en liten stamme på Kolahalvøya) som har rester etter opprinnelig fjellrein. Det er også villrein på Svalbard, men de skiller seg fra reinen på fastlands-Norge ved at de er mindre, har tettere pels og rundere hode.

Om vinteren spiser rein hovedsakelig lav og mose, og om sommeren spiser de gress og blader, men også lav og mose. Villrein lever i flokker som kan variere i størrelse fra noen titalls dyr til flere hundre eller tusen. Avhengig av årstid lever bukker og simler hver for seg eller sammen. Utenom brunstperioden går bukkene i større eller mindre flokker. Fostringsflokkene (simler, kalver og ungdyr) kan bestå av flere hundre individer. Utover høsten, frem til paringstida er over, går også bukkene sammen med fostringsflokkene.

På Langedrag har vi en liten flokk på 11 dyr med både simler (hunndyr), bukker (hanndyr), kalver og ungdyr. Her får du være med inn og gi de lav ifra hånda!

Visste du at?

Reinsdyrene skifter farge på øynene fra sommer og vinter? Ler mer her

Fjording med utsikt

Mat reinsdyr fra handa..

På Langedrag kan du være med inn til reinsdyra og få mate de med lav fra handa. Det eneste du trenger er inngangsbillett.

 • Latinsk navn

  Rangifer tarandus

 • Familie

  Hjortefamilien Cervidae
 • Vekt

  70 – 150 kg (bukk), 40 – 100 kg.(simle) og 3-12 kg (nyfødt kalv).

 • Drektighetstid

  228 dager

 • Kjønnsmoden

  28 mnd. gammel (simle)

 • Kalving

  mai-juni

 • Spesielle særtrekk

  Pelsen er flerfarget, noe som er fordelaktig for dyr som ferdes i ulikt terreng for å opprettholde en mest mulig kamuflasje. Pelsfargen endrer seg nokså mye fra vinter til sommer. Vinterpelsen er lysbrun, gråaktig til hvit, mens sommerpelsen går i grått, brunt og rødbrunt