Elg

Elgeventyrene på Langedrag!

Elgen er Norges største pattedyr, og kalles gjerne «skogens konge».  Elg finnes over hele landet, med unntak av enkelte steder på Vestlandet og i ytre kyststrøk fra Lofoten og nordover. Elgen er drøvtygger og spiser kvister og bark av bartrær og lauvtrær om vinteren. I Norge er det særlig furu, rogn, osp, vier, einer og bjørk som står på menyen. Om sommeren beiter den løv fra de samme lauvtreartene samt lyng og ulike urter i feltsjiktet. Elgen er aktiv gjennom hele døgnet, men oftest er det morgen og kveld at det beites mest intensivt. Brunst og paring foregår fra midten av september til slutten av oktober. Etter en drektighetsperiode på omkring 8 måneder vil ei elgku normalt få én eller to kalver i mai-juni. En elg kan bli bortimot 30 år, men mange dør i løpet av første leveår. Dette er fordi kalvene er mer sårbare for ulykker og predasjon, men mest fordi vi i Norge feller en stor andel av elgen som kalv.

Elgene på Langedrag er en viktig del av den store Langedragsfamilien. Flere av kalvene som har vokst opp på Langedrag har bodd inne med ansatte eller kost seg foran peisen i peisestua til de var for store til å komme inn døra.

Gjennom mange år har vi på Langedrag lært oss elgens språk, og flere av elgene har også blitt fostret opp inne, i stua til Anne Grete, da mødrene ikke har klart seg.

Vi er ekstremt stolte av den jobben som ligger bak muligheten, til å ta dere med inn i Elgens Verden!

Visste du at?

Elgen er drøvtygger, akuratt som geit og ku!

Fjording med utsikt

Opplevelser med elgene våre

Hver dag kan du bli med å fore elgene våre. I lavsessong er det en enkel foring hvor dere får bli med en av våre dyrepassere inn i elgstallen og på den måten komme nærmert elgene våre «på baksiden». I høysesong vil en av våre guider ta dere med inn i hegnet til elgene og dere kan prøve å håndmate elgen!

 • Latinsk navn

  Alces alces

 • Familie

  Hjortefamilien

 • Vekt

  Hunndyr 200 – 490 kg

  Hanndyr 380 – 700 kg

 • Drektighetstid

  234 dager

 • Alder

  15 – 25 år

 • Farge

  Normalt brun, men noen er også grå

 • Spesielle særtrekk

  Kun oksene har gevir